TITLE

DESCRIPTION

Menjador Escola Madre Sacramento

A l’escola Madre Sacramento de Sant Just donem el servei de monitoratge de temps del migdia, la resta de gestió del servei de menjador s’encarrega l’escola directament amb la qual cosa si voleu informació del servei ho heu de fer directament a l’escola.

Gràcies.