Activitats formatives

 

 

  • Anglès: donant resposta a la demanda que la societat imposa sobre el coneixement de llengües, proposem un ensenyament de l’anglès (com a llengua estrangera més demandada) des d’una vessant interactiva i lúdica, on l’infant pugui aprendre i fer servir els coneixements que assoleix. Aquest aprenentatge pot ser per ampliar coneixements o per reforçar mancances i assolir un nivell adequat.

 

  • Informàtica: eina fonamental per al bon funcionament acadèmic dels infants, creiem molt important una correcta utilització d’aquesta, de manera que oferim cursos a diferents nivells i sobre diferents aspectes de la informàtica.

 

  • URTA: Unitat de Reeducació de Transtorns de l’Aprenentatge on treballem amb els nostres professionals diferents transtorns com el TDA I TDAH, treballarem  en les àrees de: Lecto-escriptura, Comprensió, Atenció, Memòria de Treball, Càlcul, Velocitat Lectora., Dislèxies, Discalcúlies, Disgràfies, Dislalies, Procés Lent i Deficiències atencionals. GRUP DE MODIFICACIÓ DE CONDUCTA. TOC (Trastorn obsessiu compulsiu), TND (Trastorn negativista desafiant) i problemes de conducta en general. GRUP DE RECOLZAMENT ALS APRENENTATGES.Ajuda als alumnes amb problemes d’aprenentatge a les matèries escolars. REEDUCACIONS INDIVIDUALS.Es treballarà les mateixes àrees que a l’apartat 1 a nivell individual. GRUP DE RECOLZAMENT A LES FAMÍLIES. Reunions periòdiques d’ajuda mútua adreçades a les famílies. Estudi Assistit: recolzament en diferents matèries escolars, ja sigui de manera grupal sobre una mateixa matèria, o a nivell individual sobre diferents. Ajudem als infants a fer deures, portar la seva agenda escolar, tècniques d’estudi, etc…

 

Categories :