Activitats esportives

 

 

  • Esports d’equip (futbol, bàsquet, handbol, beisbol, vòlei, hoquei) i individuals (tennis, bàdminton,golf, esgrima): l’activitat es desenvolupa en tres etapes, la general, l’específica i la de perfeccionament, cadascuna de les quals va dirigida a unes edats i a uns objectius diferents.

 

  •  Gimnàstica rítmica: mitjançant la pràctica constant de l’activitat física  a través d’aquesta programació de Gimnàstica Rítmica pretenem millorar la salut i augmentar la qualitat de vida dels practicants, per poder-los fer sentir satisfets amb la seva persona, cos i condició física.

 

  •  Atletisme: Mitjançant el joc i les formes analítiques, iniciarem a l’infant en les diferents disciplines facilitant una pràctica motriu individual. . Ens centrarem en tres modalitats que són: salt de llargada, llançament de pes i cursa, totes tres adaptades a l’edat dels participants. Es treballaran aspectes coordinatius i de condici

 

  • Iniciació a l’esport: utilitzarem com a eina de treball bàsicament el joc, per que sigui actiu i dinàmic. Farem servir progressions lentes per assegurar un aprenentatge dels diferents elements bàsics esportius. Els mètodes utilitzats seran de caràcter global, sense fer èmfasi en cap especialització esportiva, per tant, en cap moviment específic, estereotipat ni en cap automatisme.

 

  • Aeropsico: L’objectiu d’aquesta activitat és el desenvolupament de les possibilitats motrius, expressives i creatives a partir del cos, la qual cosa ens porta a centrar l’activitat en el moviment i l’acte. Treballarem aspectes com són el control tònic-postural, el respiratori, equilibris, lateralitat, coordinació dinàmica, esquema corporal, orientació espacial i coordinació visomotriu i musical.

 

  • Patinatge: Amb aquesta activitat volem introduir de forma pràctica i lúdica l’ensenyament del patinatge i analitzar les seves aplicacions en l’àmbit de l’ensenyament en el lleure. Una de les capacitats més universals i per això més freqüentment utilitzada en moltes tarees motrius és l’equilibri i d’aquesta manera el patinatge es presenta com una activitat molt adequada pel desenvolupament d’aquesta qualitat, ja que requereix un control precís i domini de diferents paràmetres durant l’aprenentatge i màxima concentració en les diferents situacions de desplaçament, salts i girs, d’una forma més indirecta treballarem la coordinació sensorio-motriu que compromet, desenvolupa i agudiza el sentit de l’equilibri.

 

  •  Arts Marcials: la filosofia d’aquesta activitat és crear una base o iniciació de les arts marcials. Està basada en tècniques de defensa i atac. Per als nens constitueix un excel·lent suport pedagògic per al descobriment del seu propi cos, i per l’aprenentatge d’una disciplina adequada on s’ensenyarà el respecte a un mateix i cap els altres.

 

  • Piscina: un esport que amb la seva pràctica s’aconsegueixen molts beneficis corporals per a qui el practica i que als infants els hi encanta.

 

Categories :