Menjadors escolars

Menjadors escolars

Considerem aquest temps de menjador com un espai d’ensenyança, educació quotidiana i de pautes de convivència social, en la qual es podem adquirir coneixements, practicar hàbits i desenvolupar actituds i valors.

Oferim un servei de monitoratge per vetllar pel bon funcionament i control del menjador escolar i donar un bon nivell de qualitat pedagògica, iniciant als nens/es en els hàbits i bons costums del menjar, fent la preparació prèvia a l’àpat i la posterior al mateix. Tot això combinant el temps lliure amb activitats de caire lúdic on els nens/es puguin descansar, relaxar-se i aprofitar tot el temps lliure durant l’estona del menjador, ja que aquest és un marc adequat que afavoreix, mitjançant les activitats de entreteniment, el desenvolupament harmònic de la personalitat dels nens/es i la relació amb els altres.

Les activitats que duem a terme estan sempre coordinades amb el projecte educatiu de l’escola on treballem i son activitats de la mena de jocs d’interior i exterior dirigits, tallers, esportives, etc…, i amb els petitons de P3 fem la migdiada.

Per poder treballar amb una molt bona qualitat, disposem dels nostres equips de monitors amb la capacitat de servei i la professionalitat imprescindible. Aquests treballen en equip i es responsabilitzen de la seva feina, assumint la seva responsabilitat directa amb els nens/es; preparen, realitzen i avaluen les activitats programades, vetllen per la seguretat dels nens, fent que ells s’ho mengin tot, sense agafar por de cap menjar i garantitzant l’éxit educatiu del programa del Servei de Menjador.