Protecció de dades

Serveis Ela Gavà S.L. d’acord amb els requisits de la legislació vigent, posa a la seva disposició la nostra Política d’Ús de la seva pàgina web, Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal i nova normativa de Política de Cookies, aplicables en la prestació de serveis i en les relacions amb els clients.

La present Política de Privadesa, regula l’ús del lloc web Serveis Ela Gavà S.L. amb NIF B65679417.

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació d’aquests termes. Si no està d’acord amb ells, li preguem que no utilitzi aquest lloc web.

Política de Privacitat de Dades de Caràcter Personal

En virtut del que estableix la Llei 15/1999 de 13 desembre (LOPD) i Llei 34/2002 de 11 de juliol (LSSICE), li informem que les seves dades van a formen part d’un fitxer titularitat de Serveis Ela Gavà S.L. La informació registrada s’utilitzarà per informar-li per qualsevol mitjà electrònic de les nostres novetats. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en Plaça Catalunya nº2, 1r 3ª de Gavà, Barcelona o bé amb un correu electrònic a info@ela.cat. En compliment de la Llei 34/2002 de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud a info@ela.cat.

Propietat Intel·lectual dels continguts del lloc web

Els textos (informacions, conceptes, opinions i altres anàlegs) i elements gràfics (disseny, logos, codi font i altres anàlegs) que constitueixen el lloc web i difosos a través d’aquest, així com la seva presentació i muntatge, són titularitat exclusiva de Serveis Ela Gavà SL
Serveis Ela Gavà S.L. no concedeix llicència d’ús o autorització sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el seu lloc web, llevat d’acord exprés amb tercers.

Els usuaris podran portar a terme la reproducció dels continguts del lloc web amb l’única finalitat de procedir al seu emmagatzematge, a la realització de còpies de seguretat o al seu impressió sobre paper per a ús privat.

Al marge de l’anterior, queda prohibida tota reproducció, distribució, transformació, presentació, total o parcial, del contingut del lloc web o d’algun dels seus elements, de manera directa o indirecta per xarxes telemàtiques o suports anàlegs, amb un fi comercial adreçat al públic o per a una utilització més enllà de les esmentades, encara citant la font, sempre que no es compti amb l’autorització expressa i per escrit de Serveis Ela Gavà SL

L’incompliment d’allò anterior facultarà Serveis Ela Gavà S.L. per interposar les accions legals pertinents.

Queden especialment prohibides:

La presentació d’una pàgina del lloc web en una marc d’una altra pàgina web que no pertanyi a Serveis Ela Gavà S.L. mitjançant la tècnica denominada “framing” tret que compti amb l’exprés consentiment per escrit de Serveis Ela Gavà S.L.

La inserció d’una imatge difosa al lloc web en una pàgina o base de dades, no pertanyent a Serveis Ela Gavà S.L., mitjançant la tècnica denominada “in line linking” si això no compta amb l’expressa autorització de Serveis Ela Gavà S.L.

L’extracció i ús d’elements del lloc web causant o no un perjudici qualsevol a Serveis Ela Gavà S.L. d’acord amb les disposicions les lleis de Propietat Intel·lectual.
Serveis Ela Gavà S.L. haurà d’autoritzar expressament l’establiment d’enllaços d’hipertext (hipervincles) en una altra website adreçats a pàgina principal d’aquest lloc web o a qualsevol altra pàgina interna d’aquest, sempre que les corresponents pàgines apareguin en una finestra completa i sota les adreces electròniques pròpies d’aquest.

Els drets no expressament concedits anteriorment queden reservats a Serveis Ela Gavà S.L. o, si escau, a tercers col·laboradors.

Tots els noms comercials, marques o signes distintius, logotips, símbols, marques mixtes, figuratives o nominatives que apareixen en aquest lloc web pertanyen a Serveis Ela Gavà S.L. o disposa, prèvia autorització, del dret d’ús sobre les mateixes i es troben protegits per la legislació vigent referent a això.

Notes addicionals

Ni aquesta web ni els seus representants legals es fan responsables ni del contingut ni de la veracitat de les polítiques de privacitat que puguin tenir els tercers esmentats en aquesta política de galetes.

  • Els navegadors web són les eines encarregades d’emmagatzemar les galetes i des d’aquest lloc d’efectuar el seu dret a eliminació o desactivació de les mateixes. Ni aquesta web ni els seus representants legals poden garantir la correcta o incorrecta manipulació de les cookies per part dels esmentats navegadors.
  • En alguns casos és necessari instal·lar cookies perquè el navegador no oblidi la seva decisió de no acceptació de les mateixes.
  • En el cas de les galetes de Google Analytics, aquesta empresa emmagatzema les galetes en els servidors als Estats Units i es compromet a no compartir-la amb tercers, excepte en els casos en què sigui necessari per al funcionament del sistema o quan la llei obligui a aquest efecte. Segons Google no guarda la seva adreça IP. Google Inc és una companyia adherida a l’Acord de Port
  • Segur que garanteix que totes les dades transferides seran tractades amb un nivell de protecció d’acord amb la normativa europea. Per a qualsevol dubte o consulta sobre aquesta política de galetes no dubti en comunicar-se amb nosaltres a través de la secció de contacte.